W 2021 roku działania akwizycyjne prowadzone były w czasie trwającej pandemii i ograniczonego dostępu klientów do punktów stacjonarnych. Pomimo tego wykazały one, że największy potencjał sprzedażowy ma bezpośredni kontakt z klientem, głównie podczas jego obsługi w placówkach Grupy PZU i oddziałach Banku Pekao. Łącznie na koniec 2021 roku, TFI PZU miało zawartych niemal 100 tysięcy umów o zarzadzanie PPK.

  • Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych w ramach PPK wyniosła na koniec 2021 roku ponad 7,6 mld zł.
  • Jak wskazują zarządzający, oczekiwane pogorszenie wyników dużych i średnich spółek to jednak w dużej mierze efekt wysokiej bazy.
  • Przez większą część 2021 roku obserwowano dużą zmienność cen na rynkach akcji.
  • W 2021 roku silnie rozwinęło ofertę specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych inPZU SFIO, które są dostępne na internetowej platformie inPZU.pl.
  • Na koniec 2021 roku środki zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne wyniosły blisko 301,5 mld zł wobec 280,0 mld zł na koniec 2020 roku, co oznacza wzrost o 7,5%.

Mimo zmiennego na rynku papierów udziałowych roku 2021 aktywa dobrowolnych funduszy emerytalny wzrosły do nieco ponad 700 mln zł na koniec 2021 roku. Na aktywną zmianę alokacji portfeli w aktywa udziałowe pozwoliła znacznie mniejsza wartość aktywów tych funduszy w porównaniu do otwartych funduszy emerytalnych. TFI PZU jest również jednym z liderów rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wysokość środków zgromadzonych w funduszach PPK, którymi zarządza TFI PZU, wyniosła na koniec 2020 roku 392,2 mln zł, co oznacza blisko 17% udziału w rynku (według raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami).

TFI PZU: spółki na GPW mają atrakcyjne wyceny

Wzrostu od początku roku, zatem wciąż wydaje się całkiem mocny, mimo perspektywy spadków zysków spółek w tym roku. Z drugiej strony, polskie spółki, mimo wyraźnego odreagowania w ostatnich miesiącach, wciąż charakteryzują się niskimi wskaźnikami ceny do zysku. TFI PZU przewiduje, że zyski dużych i średnich spółek z GPW w 2023 r. Zyski 60 największych spółek mogą być wciąż nawet o ponad jedną trzecią wyższe. OFE PZU „Złota Jesień” należy do największych uczestników rynku funduszy emerytalnych w Polsce. Na wynik sprzedaży wpłynęły napływy środków od stycznia do września 2021 roku (ponad 19 mld zł).

  • Proponuje oprocentowanie zmienne, które obecnie wynosi 8,89 proc.
  • Pojawiające się pomniejsze korekty nie tylko nie budziły niepokoju inwestorów, wręcz przeciwnie – stanowiły pretekst do zakupów.
  • W serwisie inPZU można porównać fundusze, definiować cele inwestycyjne i je personalizować.
  • Na wynik sprzedaży wpłynęły napływy środków od stycznia do września 2021 roku (ponad 19 mld zł).

W 2021 roku obowiązkiem utworzenia PPK objęto wszystkich pracodawców. W ostatnim roku finansowym sprzedaż szwedzkiej sieci w Polsce wzrosła o 9 proc. Trzykrotnie wzrosło zainteresowanie ofertą z drugiej ręki. Spółka jest o jedną trzecią tańsza niż w publicznej ofercie przeprowadzonej w skoncentruj się na danych, ale polityka nadal w grze 2020 r., a dominujący akcjonariusze już trzykrotnie sprzedawali pakiety akcji – po coraz niższej cenie. Mimo braku wsparcia zagranicznych rynków akcji, poniedziałkowy handel na GPW został zdominowany przez kupujących. Spółka oferuje pięcioletnie papiery o łącznej wartości 25 mln zł.

Inwestycje (TFI PZU)

Proponuje oprocentowanie zmienne, które obecnie wynosi 8,89 proc. WIG20 po blisko dwóch godzinach handlu zyskuje już ponad 1 proc.

Inwestycje (TFI PZU)

Jest to atrakcyjne narzędzie zarówno dla zaawansowanych inwestorów, jak i osób, które dopiero zaczynają inwestować swoje oszczędności. Internetowy serwis inPZU.pl uruchomiony w 2018 roku umożliwia klientom samodzielne inwestowanie w pierwsze w Polsce w pełni autorskie fundusze pasywne. Platforma jest dostępna przez całą dobę, zarówno w wersji desktopowej jak i na dowolnym urządzeniu mobilnym, a od 2020 roku dostępna jest również jej wersja angielskojęzyczna. W serwisie inPZU można porównać fundusze, definiować cele inwestycyjne i je personalizować. InPZU pozwala również wyszukać fundusze i gotowe portfele modelowe, a także opłacić zlecenie online. W pierwszym, rozpoczętym 1 lipca 2019 roku, reforma objęła pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, a następnie kolejnych.

Rachunków IKZE, na których były zgromadzone aktywa o wartości 492,5 mln zł. Tym samym fundusz utrzymał pozycję lidera w segmencie dobrowolnych funduszy emerytalnych. Wartość aktywów wzrosła w 2021 o 149,4 mln zł (+43,6% r/r).

Ponadto 10 stycznia 2022 roku w serwisie inPZU wdrożona została nowa metoda identyfikacji tożsamości klienta – wideoweryfikacja. Krajowe indeksy akcji w pierwszych dniach lutego wyjątkowo mocno się wahają. W poniedziałek jak zacząć zarabiać na rynkach finansowych po południu WIG20 zniżkował o 1,4 proc., do 1880 pkt, natomiast w trakcie dnia testował najniższe poziomy z ubiegłego tygodnia. Uwzględniając poniedziałkową zniżkę, WIG20 zachowuje dorobek około 4,6 proc.

TFI PZU: spółki na GPW mają atrakcyjne wyceny

Rok 2021 był najlepszym rokiem w historii funduszu pod względem napływów – wyniosły one 123 mln zł. W 2021 roku silnie rozwinęło ofertę specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych inPZU SFIO, które są dostępne na internetowej platformie inPZU.pl. Klientom zaproponowano nowe strategie pasywne, a także aktywnie zarządzane fundusze „cyklu życia” o zmiennej w czasie polityce inwestycyjnej, dopasowane do oszczędności na cele emerytalne. W 2021 roku do oferty weszło 7 nowych subfunduszy inPZU SFIO.

W zależności od wieku uczestnika poziom ryzyka jest ograniczany – na początku środki są inwestowane w aktywa o większym stopniu ryzyka (np. akcje), a z czasem w bezpieczniejsze (np. obligacje). Na koniec 2021 roku TFI PZU miało w swojej ofercie 55 funduszy i subfunduszy, w tym dziewięć subfunduszy w ramach PPK. Dodatkowo istotny wpływ na wartość aktywów mają bieżące wpłaty, które w 2021 roku w DFE PZU były wyższe niż w poprzednim roku. Na koniec 2020 roku TFI PZU miało w swojej ofercie 50 funduszy i subfunduszy, w tym dziewięć subfunduszy w ramach PPK.

Podstawowa (obowiązkowa) wpłata od pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wysokość dodatkowej (dobrowolnej) wpłaty handluj na demo, uzyskaj prawdziwy zysk pracodawcy to maksymalnie do 2,5% wynagrodzenia pracownika. Jak wskazują zarządzający, oczekiwane pogorszenie wyników dużych i średnich spółek to jednak w dużej mierze efekt wysokiej bazy.

Według szacunków TFI PZU łączne zyski 60 największych spółek mogą obniżyć się do 69,0 mld zł, tj. „Nawet jeśli zyski spółek z GPW będą spadać – co w obecnym otoczeniu gospodarczym wciąż jest naszym scenariuszem bazowym – to z wysokich poziomów” – podano. Relatywnie odporne na zawirowania gospodarcze powinny pozostać sektory konsumencki (dóbr podstawowych) czy ochrony zdrowia. Po drugiej stronie najprawdopodobniej znajdą się banki oraz branże typowo cykliczne, jak przemysł, budownictwo czy deweloperzy. Z platformy mogą korzystać klienci indywidualni i instytucjonalni.

TFI PZU: spółki na GPW mają atrakcyjne wyceny

Wpłaty do OFE PZU pochodzą ze składek na ubezpieczenie emerytalne, które przekazywane są przez ZUS, zgodnie z decyzją ubezpieczonego, w ramach II filaru systemu emerytalnego. Na koniec 2021 roku środki zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne wyniosły blisko 301,5 mld zł wobec 280,0 mld zł na koniec 2020 roku, co oznacza wzrost o 7,5%. Podstawowa, a więc obowiązkowa wpłata pracownika wynosi 2% jego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Może być mniejsza (do 0,5%), jeśli wynagrodzenie pracownika osiągane w danym miesiącu z różnych źródeł nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracownik może także zadeklarować dobrowolną dodatkową wpłatę w wysokości do 2% swojego wynagrodzenia. Według danych serwisu Analizy Online saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych oferowanych na krajowym rynku przez TFI wyniosło w 2020 roku 0,1 mld zł.

W 2020 roku silnie rozwinęło ofertę specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych inPZU SFIO, które są dostępne na internetowej platformie inPZU.pl. W ofercie TFI PZU znalazła się także intensywnie rozwijana usługa zarządzania aktywami na zlecenie. W 2020 roku rosło znaczenie funduszy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które z założenia są odporne na sytuację rynkową dzięki systematycznym wpłatom pracowników, pracodawców i Skarbu Państwa. To właśnie te fundusze pozyskały w 2020 roku najwięcej środków (ponad 2 mld zł).

Tym samym TFI PZU osiągnęło status jednego z trzech największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce (w raportach Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami zostało sklasyfikowane na trzeciej pozycji po Ipopema TFI oraz PKO TFI). Na koniec 2020 roku TFI PZU zarządzało aktywami netto w wysokości 23,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 10,5% od stanu z końca 2019 roku i dało 8,36% udziału w rynku funduszy inwestycyjnych. Tym samym TFI PZU osiągnęło status jednego z trzech największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce (w raportach Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami zostało sklasyfikowane na trzeciej pozycji).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *